Liste over udvalg

Beboerklagenævnet for almene boliger i Brøndby
Beskæftigelsesudvalget
Bevillingsnævnet
BIOFOS - bestyrelsen
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.
Brøndby Hallen, Den selvejende institution
Brøndby Havn S/I
Børne- og Skoleudvalget
Det retslige Børn og unge-udvalg
Ekspropriationskommission staten. fast ejendom m.v.
FGU Vestegnen
Folkeoplysningsudvalget
Fredningsnævn for København
Fremtidens Brøndby Strand
Grundlisteudvalget
Handicapråd
Hegnsynsmænd
Hjemmeværnet, Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd
HOFOR Spildevand Holding A/S - bestyrelsen
HOFOR Vand Holding A/S - bestyrelse
Hovedstadens Beredskab - bestyrelse
Huslejenævnet
Idræts- og Fritidsudvalget
KL - Repræsentantskabet
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede
Kommunalbestyrelsen
Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds
Kulturudvalget
Køge Bugt Strandpark I/S
Overtaksationskommisionen - Vejloven
Seniorrådet
Skatteankenævn
Skolebest. - 10.klasseskolen
Skolebest. - Brøndbyøster Bydel
Skolebest.- Brøndby Strand Bydel
Skolebest.- Brøndbyvester Bydel
Social- og Sundhedsudvalget
SSP-udvalget
Taksationskomm. - statsekspropriationsloven
Taksationskomm. - Vejloven
Teknik- og Miljøudvalget
Trafikselskabet Movia - Repræsentantskabet
Ungdoms- og musikskolebestyrelsen
Valgbestyrelse - kommunale valg
Valgbestyrelsen - Brøndbykredsen
Vestbad I/S
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS
Vestforbrænding I/S
Vurderingsankenævn
Økonomiudvalget

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn