Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS

Bestyrelsen

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS har følgende medlemmer:

Arno Hurup Christiansen Menigt medlem
Franz Hansen Menigt medlem
Finn Andersen Suppleant
Hajg Zanazanian Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn