SSP-udvalget

SSP-udvalget har følgende medlemmer:

Anette Pilmark Formand
Michael Buch-Barnes Menigt medlem
Maja Højgaard Menigt medlem
Allan Orland Menigt medlem
Hajg Zanazanian Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn