Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet har følgende medlemmer:

Arno Hurup Christiansen Formand
Michael Buch-Barnes Menigt medlem
Tom Bech Fredriksen Menigt medlem
Henrik Jacobsen Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn