Vestbad I/S

Bestyrelsen

Vestbad I/S har følgende medlemmer:

Kent Max Magelund Formand
Hajg Zanazanian Menigt medlem
Finn Andersen Suppleant
Michael Buch-Barnes Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn