Vestforbrænding I/S

Vestforbrænding I/S har følgende medlemmer:

Franz Hansen Menigt medlem
Arno Hurup Christiansen Suppleant
Michael Buch-Barnes Delegeret

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn