Handicapråd

Handicapråd har følgende medlemmer:

Fatih Baran Menigt medlem
Maja Højgaard Menigt medlem
Anette Pilmark Menigt medlem
Arno Hurup Christiansen Suppleant
Vagn Kjær-Hansen Suppleant
Hajg Zanazanian Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn