Baran, Fatih


Fatih Baran er medlem af følgende udvalg:

Handicapråd Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Kulturudvalget Menigt medlem
Social- og Sundhedsudvalget Menigt medlem
Valgbestyrelsen - Brøndbykredsen Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn