Pilmark, Anette


Anette Pilmark er medlem af følgende udvalg:

Børne- og Skoleudvalget Formand
SSP-udvalget Formand
FGU Vestegnen Menigt medlem
Handicapråd Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Kulturudvalget Menigt medlem
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn