Kjær-Hansen, Vagn


Vagn Kjær-Hansen er medlem af følgende udvalg:

Fremtidens Brøndby Strand Menigt medlem
Idræts- og Fritidsudvalget Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Skolebest. - Brøndbyøster Bydel Menigt medlem
Teknik- og Miljøudvalget Menigt medlem
Valgbestyrelse - kommunale valg Menigt medlem
Det retslige Børn og unge-udvalg Suppleant
Handicapråd Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn