Zanazanian, Hajg


Hajg Zanazanian er medlem af følgende udvalg:

Beskæftigelsesudvalget Formand
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Skolebest.- Brøndbyvester Bydel Menigt medlem
Social- og Sundhedsudvalget Menigt medlem
SSP-udvalget Menigt medlem
Vestbad I/S Menigt medlem
Handicapråd Suppleant
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn