Buch-Barnes, Michael

Email: mbb@brondby.dk


Michael Buch-Barnes er medlem af følgende udvalg:

Idræts- og Fritidsudvalget Formand
Bevillingsnævnet Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Kulturudvalget Menigt medlem
SSP-udvalget Menigt medlem
Vestbad I/S Suppleant
Vestforbrænding I/S Delegeret

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn