Andersen, Finn


Finn Andersen er medlem af følgende udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget Formand
Beskæftigelsesudvalget Menigt medlem
BIOFOS - bestyrelsen Menigt medlem
Fremtidens Brøndby Strand Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Trafikselskabet Movia - Repræsentantskabet Menigt medlem
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede Suppleant
Køge Bugt Strandpark I/S Suppleant
Vestbad I/S Suppleant
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn