Hansen, Franz

Email: fha@brondby.dk


Franz Hansen er medlem af følgende udvalg:

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Teknik- og Miljøudvalget Menigt medlem
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS Menigt medlem
Vestforbrænding I/S Menigt medlem
Økonomiudvalget Menigt medlem
Det retslige Børn og unge-udvalg Suppleant
Trafikselskabet Movia - Repræsentantskabet Suppleant
Valgbestyrelse - kommunale valg Suppleant
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede Delegeret

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn