Hollender, Henrik


Henrik Hollender er medlem af følgende udvalg:

Taksationskomm. - statsekspropriationsloven Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn