Krogh, Rune


Rune Krogh er medlem af følgende udvalg:

Ekspropriationskommission staten. fast ejendom m.v. Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn