Hulkvist, Susanne


Susanne Hulkvist er medlem af følgende udvalg:

Seniorrådet Menigt medlem
Taksationskomm. - Vejloven Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn