Skallebęk, Lene


Lene Skallebęk er medlem af følgende udvalg:

Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Social- og Sundhedsudvalget Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Suppleant
Valgbestyrelse - kommunale valg Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn