Rugaard, Michael R.


Michael R. Rugaard er medlem af følgende udvalg:

Beskæftigelsesudvalget Menigt medlem
Børne- og Skoleudvalget Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Menigt medlem
Idræts- og Fritidsudvalget Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Valgbestyrelse - kommunale valg Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn