G÷kce, Elif Demir


Elif Demir G÷kce er medlem af følgende udvalg:

Det retslige B°rn og unge-udvalg Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Ungdoms- og musikskolebestyrelsen Menigt medlem
ěkonomiudvalget Menigt medlem
Valgbestyrelse - kommunale valg Suppleant
KL Kommunalpolitisk Topm°de - delegerede Delegeret

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn