Storskov, Jesper


Jesper Storskov er medlem af følgende udvalg:

Huslejenævnet Formand
Beboerklagenævnet for almene boliger i Brøndby Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn