Herss, Erik


Erik Herss er medlem af følgende udvalg:

Huslejenævnet Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn