Reckendorph, Annette


Annette Reckendorph er medlem af følgende udvalg:

Grundlisteudvalget Formand

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn