Gaardbo, Poul


Poul Gaardbo er medlem af følgende udvalg:

Grundlisteudvalget Menigt medlem
Skatteankenævn Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn