Lundquist, Jan


Jan Lundquist er medlem af følgende udvalg:

Kommunalbestyrelsen Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn