Bukhari, Syed Aejaz Haider


Syed Aejaz Haider Bukhari er medlem af følgende udvalg:

Kulturudvalget Formand
Idręts- og Fritidsudvalget Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Ungdoms- og musikskolebestyrelsen Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn