Damsted, Kurt


Kurt Damsted er medlem af følgende udvalg:

Børne- og Skoleudvalget Menigt medlem
Grundlisteudvalget Menigt medlem
Skolebest. - 10.klasseskolen Menigt medlem
Teknik- og Miljøudvalget Menigt medlem
Valgbestyrelse - kommunale valg Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Suppleant
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede Suppleant
Skatteankenævn Suppleant
Valgbestyrelsen - Brøndbykredsen Suppleant

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn