Stegler, Jesper


Jesper Stegler er medlem af følgende udvalg:

Fredningsnævn for København Menigt medlem
Grundlisteudvalget Menigt medlem

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn