Magelund, Kent Max


Kent Max Magelund er medlem af følgende udvalg:

Brøndby Hallen, Den selvejende institution Borgmester
Fremtidens Brøndby Strand Borgmester
Hovedstadens Beredskab - bestyrelse Borgmester
KL - Repræsentantskabet Borgmester
Kommunalbestyrelsen Borgmester
Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds Borgmester
Valgbestyrelse - kommunale valg Borgmester
Valgbestyrelsen - Brøndbykredsen Borgmester
Økonomiudvalget Borgmester
Vestbad I/S Formand
HOFOR Vand Holding A/S - bestyrelse Menigt medlem
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede Delegeret
HOFOR Spildevand Holding A/S - bestyrelsen Observatør

Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn